Åbo brandkårsmuseum del 2: 6.2

I samband med PfÅAs årsmiddag 13.1 besökte vi Åbo brandstation [...]