Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f.

Framsida2020-09-29T07:05:32+00:00

Personalföreningen vid Åbo Akademi (PfÅA) har som uppgift att bevaka dina rättigheter i arbetslivet och att garantera att våra medlemmar kan utföra sina arbetsuppgifter under rättvisa förhållanden. PfÅA har ca 300 medlemmar och är en medlemsförening i fackförbundet Pro.

Till ditt förfogande finns:

  • Förtroendemän, som hjälper dig med dina frågor och problem i arbetsförhållandet.

  • Föreningens styrelse, som bevakar föreningens tillgångar och upprätthåller en strejkorganisation.
  • Kulturutskott, som ordnar olika typer av evenemang (teaterbesök, vinprovning, go-cart etc.).
  • Utbildningskryssning, som ger dig senaste nytt om vad som händer vid ÅA och på fackfronten.

  • Höst- och vårmöte, som ger dig möjlighet att påverka föreningen och gå med i olika organ.
  • Julfest och jullunch som erbjuder trevlig samvaro med andra medlemmar.

  • Fackförbundet Pro och STTK, bevakar våra intressen och förhandlar bl.a. direkt med Bildningsarbetsgivarna.

Aktuellt

Höstmöte 26.11.2020

Personalföreningen vid Åbo Akademi rf kallar till stadgeenligt höstmöte, torsdag 26.11.2020.   På höstmötet fastställs budgeten för år 2021 och [...]

Pro Webbinarier på svenska

27.10 kl. 18.00–19.00 Webbinarium om vardagslivets juridik Advokat Max Lindholm föreläser 27.10 kl. 18.00–19.00 om arvsrätt och juridiska ärenden kring äktenskap, relationer [...]

Till toppen