Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Medlemsförmåner

  • Du får tillgång till föreningens förtroendemäns tjänster

  • Du får riktad information om vad som händer vid Åbo Akademi

  • Du kan delta i föreningens kultur- och rekreationsverksamhet

  • Du får riktad information om arbetet med att bevara och förbättra dina villkor som arbetstagare vid ett universitet

Anhållan om medlemskap

Att bli medlem är lätt — fyll i ansökningsblanketten på Pro:s sidor!

Vill du att medlemsavgiften automatiskt dras från lönen? Fyll då också i blanketten för inkasseringsavtal!

Om du arbetar vid Åbo Akademi är arbetsgivarens e-postadress hr@abo.fi. Vi rekommenderar att du ingår inkasseringsavtal från den första dagen i månaden.

Medlemsavgiften är 1,25 % av bruttolönen (max 49 €/mån)

Avgiften är kraftigt rabatterad eller avgiftsfritt för familjelediga, tjänstlediga, arbetslösa eller studerande.

Frågor? Kontakta medlemssekreterare Susann Jahnsson!

Mera information om medlemskapet finns på fackförbundet Pros sidor om medlemskap.

Dataskyddsbeskrivning om hantering av personuppgifter.

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson
Fastighetsservice
Gripen
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Förändring i medlemskap

Om du blir vårdledig, arbetslös, pensionär etc. vänligen meddela medlemssekreteraren. Vänligen meddela också adress- och namnändringar.

Avslutande av medlemskap

Avslutande av medlemskap sker alltid skriftligt på en särskild blankett som fås via medlemssekreteraren.