Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Medlemsförmåner

  • Du får tillgång till föreningens förtroendemäns tjänster

  • Du får riktad information om vad som händer vid Åbo Akademi

  • Du får riktad information om arbetet med att bevara och förbättra dina villkor som arbetstagare vid ett universitet

  • Du kan delta i föreningens kultur- och rekreationsverksamhet

  • Du blir medlem i arbetslöshetskassan

  • Utbildningsstöd via (YHL där föreningen är medlem)

  • Du får fritids- och reseförsäkring

  • Du kan ta del av Pros medlemsförmåner

Anhållan om medlemskap

Vill du bli medlem, ska du fylla i den elektroniska blanketten på Fackförbundet Pros webbsidor.  Du når blanketten via sidan Information om medlemskapet .

Om du vill att medlemsavgiften dras av din lön vid lönekontoret, behöver du även fylla i blanketten Inkasseringsavtal som görs med arbetsgivaren. Om du arbetar vid Åbo Akademi är arbetsgivarens e-postadress hr@abo.fi. Vi rekommenderar att du ingår inkasseringsavtal från den första dagen i månaden.

Om du har frågor om att ansluta dig, kontakta med låg tröskel PfÅA:s medlemssekreterare Susann Jahnsson.

Medlemsavgiften är 1,25 % av bruttolönen (max 49 €/mån), Avgiften är kraftigt rabatterad eller avgiftsfritt för familjelediga, tjänstlediga, arbetslösa eller studerande.

Mera information om medlemskapet finns på fackförbundet Pros sidor om medlemskap.

Avslutande av medlemskap sker alltid skriftligt på en särskild blankett som fås via medlemssekreterare Susann Jahnsson.

Dataskyddsbeskrivning om hantering av personuppgifter.

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson
Fastighetsservice
Gripen
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Förändring i medlemskap

Om du blir vårdledig, arbetslös, pensionär etc. vänligen meddela susann.jahnsson(at)abo.fi. Vänligen meddela också adress- och namnändringar.