Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Medlemsförmåner

  • Du får tillgång till föreningens förtroendemäns tjänster

  • Du får riktad information om vad som händer vid Åbo Akademi

  • Du får riktad information om arbetet med att bevara och förbättra dina villkor som arbetstagare vid ett universitet

  • Du kan delta i föreningens kultur- och rekreationsverksamhet

  • Du blir medlem i arbetslöshetskassan

  • Utbildningsstöd via (YHL där föreningen är medlem)

  • Du får fritids- och reseförsäkring

  • Du kan ta del av Pros medlemsförmåner

Anhållan om medlemskap

OBS! Fackförbundet Pro gör stora tekniska uppdateringar i sina svenska och engelska sidor under början av februari 2021. Under tiden fungerar inte länkarna här under. Vill du bli medlem, kan du fylla i den elektroniska blanketten på finska. Information om medlemskapet (just nu endast på finska).

Medlemssekreterare Susann Jahnsson (Fastighetsservice, Gripen) kontaktar lönekontoret som innehåller medlemsavgiften direkt från lönen. Medlemsavgiften är 1,25 % av bruttolönen (max 49 €/mån), Avgiften är kraftig rabatterad eller avgiftsfritt för familjelediga, tjänstlediga, arbetslösa eller studerande. läs närmare på fackförbundet Pro sidor om medlemskap

Mera information om medlemskap finns på fackförbundet Pros sidor om medlemskap. Där finns även en online-anslutningsblankett, men vill du att avgiften automatiskt dras av din lön går det snabbare om du skickar in PDF-blanketterna till PfÅA.

Avslutande av medlemskap sker alltid skriftligt på en särskild blankett som fås via medlemssekreterare Susann Jahnsson.

Dataskyddsbeskrivning om hantering av personuppgifter.

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson
Fastighetsservice
Gripen
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Förändring i medlemskap

Om du blir vårdledig, arbetslös, pensionär etc. vänligen meddela susann.jahnsson(at)abo.fi. Vänligen meddela också adress- och namnändringar.