Som medlem i PfÅA bevakas dina intressen på bred front. PfÅA är välrepresenterad såväl i Åbo Akademis verksamhet som i Pro.

Förtroendemän 1.8.2023–31.7.2025

Huvudförtroendeman

Ole Karlsson

02 215 4168
ole.karlsson(at)abo.fi

Vice huvudförtroendeman

Isabel Nygård-Anturaniemi

050 4313264
isabel.nygard-anturaniemi(at)abo.fi

Åbo

Ordinarie

Maria Ljung

046 921 6031
maria.ljung(at)abo.fi

Jan Wennström

02 215 4142
jan.wennstrom(at)abo.fi

Carina Gräsbeck

02 215 4644
carina.grasbeck(at)abo.fi

Suppleanter

Icca Krook

02 215 3236
icca.krook(at)abo.fi

Dan Fredriksson

050 404 2005
dan.fredriksson(at)abo.fi

Yasmin Nyqvist

050 911 6513
yasmin.nyqvist(at)abo.fi

Vasa

Ordinarie

Isabel Nygård-Anturaniemi

050 4313264
isabel.nygard-anturaniemi(at)abo.fi

Suppleant

Michaela Lithén

050 340 6647
michaela.lithen(at)abo.fi

PfÅA:s styrelse 2023

Ordinarie medlemmar

Ken Snellman, ordförande
e-post: ken.snellman@abo.fi, tfn 046 921 2617

Matias Erlund, vice ordförande
e-post: matias.erlund@abo.fi, tfn 040 563 5293

Eva Harjunkoski, kassör
e-post: eva.harjunkoski@abo.fi, tfn 050 409 6431

Jennifer Fors, sekreterare och styrelsemedlem fram till 30.4.2023.

Isabel Nygård-Anturaniemi, medlem
e-post: isabel.nygard-anturaniemi@abo.fi

Susanne  Wahlman, medlem från och med 1.5.2023.
e-post: susanne.wahlman@abo.fi

Suppleanter

Mia Henriksson, sekreterare fr.o.m. 17.4.2023.

Camilla Kaipe

Mary-Ann Lindblad, till och med 31.5.2023.

Medlemsregistret

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson
Tavastgatan 13, fastighetsservice
20500 ÅBO
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Medlemsärenden

Ansvarsperson för medlemsärenden

Ole Karlsson
tel. 02 215 4168
e-post: ole.karlsson(at)abo.fi

Kulturutskottet 2023

Representanter i Åbo

Alexandra Wikström (sammankallare)
e-post: alexandra.wikstrom@abo.fi, tfn: 046 921 5794

Matias Erlund
Eva Harjunkoski
Mary-Ann Lindblad
Maria Ljung
Johan Berg

Camilla Kaipe
Karita Åberg

Representanter i Vasa

Isabel Nygård-Anturaniemi (sammankallare)
e-post: isabel.nygard-anturaniemi@abo.fi, tfn: 029 449 8229

Susanne Wahlman
e-post: susanne.wahlman@abo.fi

Verksamhetsgranskare 2023

Ordinarie Suppleanter
Mona Dahlström Marina Hindström
Anders Ekberg Emilia Grüssner