Som medlem i PfÅA bevakas dina intressen på bred front. PfÅA är välrepresenterad såväl i Åbo Akademis verksamhet som i YHL.

Förtroendemän 1.8.2021–31.7.2023

Ordinarie Suppleant
Huvudförtroendeman
Ole Karlsson
02 215 4168
ole.karlsson(at)abo.fi
Vicehuvudförtroendeman
Bodil Mattas
02 215 4506
bodil.mattas(at)abo.fi
Förtroendemän Suppleanter
Maria Ljung
046 921 6031
maria.ljung(at)abo.fi
Icca Krook
02 215 3236
icca.krook(at)abo.fi
Jan Wennström
02 215 4142
jan.wennstrom(at)abo.fi
Stig Söderback
050 477 8161
stig.soderback(at)abo.fi
Bodil Mattas
02 215 4506
bodil.mattas(at)abo.fi
Carina Gräsbeck
02 215 4644
carina.grasbeck(at)abo.fi
Vasa:
Isabel Nygård-Anturaniemi
050 4313264
isabel.nygard-anturaniemi(at)abo.fi
Michaela Lithén
050 340 6647
michaela.lithen(at)abo.fi

PfÅA:s styrelse 2021

Ordinarie medlemmar
Matias Erlund, ordförande
e-post: matias.erlund@abo.fi, tfn 040 563 5293

Thomas Backa, vice ordförande
e-post: thomas.backa@abo.fi, tfn 040 517 7709

Eva Harjunkoski, kassör
e-post: eva.harjunkoski@abo.fi, tfn 050 409 6431

Mia Henriksson
e-post: mia.henriksson@abo.fi, tfn 050 401 3511

Mary-Ann Lindblad, sekreterare
e-post: mary-ann.lindblad@abo.fi, tfn 040 752 1109

Suppleanter
Ingela Ollas
Johnny Nyqvist
Stig Söderback
Ken Snellman

Jennifer Fors

Medlemsregistret

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson

Tavastgatan 13, fastighetsservicw
20500 ÅBO
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Medlemsärenden

Ansvarsperson för medlemsärenden

Ole Karlsson
tel. 02 215 4168
e-post: ole.karlsson(at)abo.fi

Kulturutskottet 2021

Representanter i Åbo

Alexandra Wikström (sammankallare)
e-post: alexandra.wikstrom@abo.fi, tfn: 046 921 5794

Matias Erlund
Eva Harjunkoski
Mary-Ann Lindblad
Maria Ljung
Johan Berg

Camilla Kaipe 

Verksamhetsgranskare 2021

Ordinarie Suppleanter
Mona Dahlström Marina Asplund
Anders Ekberg Emilia Grüssner