Som medlem i PfÅA bevakas dina intressen på bred front. PfÅA är välrepresenterad såväl i Åbo Akademis verksamhet som i Pro.

Förtroendemän 1.8.2023–31.7.2025

Huvudförtroendeman

Ole Karlsson

02 215 4168
ole.karlsson(at)abo.fi

Vice huvudförtroendeman

Isabel Nygård-Anturaniemi

050 4313264
isabel.nygard-anturaniemi(at)abo.fi

Åbo

Ordinarie

Maria Ljung

046 921 6031
maria.ljung(at)abo.fi

Jan Wennström

02 215 4142
jan.wennstrom(at)abo.fi

Carina Gräsbeck

02 215 4644
carina.grasbeck(at)abo.fi

Suppleanter

Icca Krook

02 215 3236
icca.krook(at)abo.fi

Dan Fredriksson

050 404 2005
dan.fredriksson(at)abo.fi

Yasmin Nyqvist

050 911 6513
yasmin.nyqvist(at)abo.fi

Vasa

Ordinarie

Isabel Nygård-Anturaniemi

050 4313264
isabel.nygard-anturaniemi(at)abo.fi

Suppleant

Michaela Lithén

050 340 6647
michaela.lithen(at)abo.fi

PfÅA:s styrelse 2024

Ordinarie medlemmar

Matias Erlund, ordförande
e-post: matias.erlund@abo.fi, tfn 040 563 5293

Eva Harjunkoski, kassör
e-post: eva.harjunkoski@abo.fi, tfn 050 409 6431

Mia Henriksson, sekreterare
e-post: mia.henriksson@abo.fi

Maria Ljung, medlem
e-post: maria.ljung@abo.fi

Susanne Wahlman, medlem
e-post: susanne.wahlman@abo.fi

Suppleanter

Jennifer Fors

Camilla Kaipe

Thomas Backa

Medlemsregistret

Medlemssekreterare

Susann Jahnsson
Tavastgatan 13, fastighetsservice
20500 ÅBO
tel. 02 215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Medlemsärenden

Ansvarsperson för medlemsärenden

Ole Karlsson
tel. 02 215 4168
e-post: ole.karlsson(at)abo.fi

Kulturutskottet 2024

Representanter i Åbo

Alexandra Wikström (sammankallare)
e-post: alexandra.wikstrom@abo.fi, tfn: 046 921 5794

Eva Harjunkoski
Jennifer Fors
Katarina Humina
Camilla Kaipe
Benita Martiala
Matias Erlund

Representanter i Vasa

Isabel Nygård-Anturaniemi (sammankallare)
e-post: isabel.nygard-anturaniemi@abo.fi, tfn: 029 449 8229

Susanne Wahlman
e-post: susanne.wahlman@abo.fi

Verksamhetsgranskare 2024

Ordinarie Suppleanter
Mona Dahlström Marina Hindström
Anders Ekberg Emilia Grüssner