Avtal mellan Bildningsarbetsgivaren r.f. och fackförbundet Pro (universitetssektorn)

Kollektivavtalen är en överenskommelse om förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. På flera punkter medför kollektivavtalet bättre villkor för arbetstagaren än de minimivillkor som fastställs i arbetsavtalslagen.

Avtal specifika för Åbo Akademi

PfÅA har ingått avtal med Åbo Akademi om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i vissa specifika ärenden.

  • Avtal om samarbete 2023 [PDF] (1.1.2023, gäller tillsvidare, 6 mån. uppsägningstid)

Organ inom Åbo Akademi. Utsedda representanter finns på Åbo Akademis intranät Kommitteér och grupper (kräver inloggning, öppnar ny flik)

  • samarbetskommittén,
  • arbetarskyddskommissionen
  • jämställdhetskommittén
  • utvärderingsgruppen (kravnivåer) för övrig personal
  • valnämnden

Föreningens styrdokument