I samband med PfÅAs årsmiddag 13.1 besökte vi Åbo brandstation och dess museum. Vi fick en väldigt bra guide (på finska) med Reijo Salminen, som även skrivit en bok ”Tulta, hikeä ja kyyneleitä” om sin tid inom räddningsväsendet. Efter vårt besök konstaterade han att han att vi bara hade hunnit med hälften, så vi beslöt att boka ett nytt besök.

Under den förra rundturen fick vi bekanta oss både med modernt materiel som med museiföremål.

Nu arrangerar PfÅA del 2, måndagen den 6 februari 2023 kl 16.00 med samma guide. Du är även välkommen med, fastän du missade det första besöket.

Anmälan är öppen i E-lomake till fredagen den 3.2 kl 15.00: https://survey.abo.fi/lomakkeet/15314/lomake.html

Besöket är avgiftsfritt.

En recension av Reijo Salminens bok på en blogg.