Under vårmötet valdes förtroendemän för perioden 7/2021 – 6/2023. Se vem som valdes på sedan förtroendevalda och hela protokollet finns bakom inloggning i proplus.fi – PfÅA – dokument