Under vårmötet väljs förtroendemän för perioden 7/2021 – 6/2023. Mötet väljer fyra förtroendemän, varav en i Vasa, samt huvudförtroendeman. Övriga stadgeenliga ärenden som bokslut och verksamhetsberättelse för året 2020