Höstmöte 26.11.2020, protokoll publicerat

    På höstmötet fastställdes budgeten för år 2021 och [...]