Bästa medlemmar,

Ni har kanske sett att styrelsen fattat beslut om att utreda utlokalisering av stödfunktioner inom ekonomiservice. Personalen informerades i ärendet precis innan de ska på semester. Under omställningsförhandlingarna vid ekonomiservice i mars-april nämndes Certia inte alls trots att det är uppenbart att det redan länge förts diskussioner om en sådan här lösning.

Utlokalisering och dålig behandling av personalen är något PfÅA inte bara tänker sitta tyst och låta hända. Anonyma servicecentraler representerar allt PfÅA anser att ÅA ska undvika. PfÅA har skickat bifogade brev till ÅA:s ledning (styrelsen, rektor och vissa direktörer) för att göra vår åsikt klar i den här frågan.

Med servicecentraler kommer

  • försämrade arbetsvillkor (serviceföretag ägnar sig åt att söka fram de sämsta kollektivavtalen på marknaden)
  • uppdelning i vi och dem (stödfunktionerna ses som en kostnad, inte arbetskollegor som möjliggör universitetets satsning på forskning och undervisning)
  • försämrad effektivitet (ingen flexibilitet, endast vad som står i serviceavtalet. Personlig service finns inte, lokalkännedomen på lägre nivå då personalen inte finns i organisationen)
  • överföring av arbetsuppgifter från processexperter till användaren (brottning med okända system är tidstjuvar av guds nåde)
  • risker för försämrad svensk service (servicecentraler lovar allt möjligt men har inget intresse att ge bra svensk service då det här i stora finskspråkiga företag endast ses som en kostnad)

Vi, PfÅA:s styrelse och förtroendemän, hoppas att vi pratar för oss alla i den här frågan.

Bilaga: PfÅA:s brev till ledningen [PDF]