Då det nya kalenderåret småningom närmar sig, riktas föreningsverksamhetens blickar redan nu mot det nya året och de sedvanliga ärenden som ska beslutas om på föreningens höstmöte.

 

På höstmötet väljs bland annat nästa års styrelse, vilket innebär att den som är intresserad redan nu har möjlighet att anmäla sitt intresse, vilket görs i e-blanketten för intresseanmälan.

 

Att anmäla sitt intresse är förstås inte bindande och valet av styrelse görs alltså först på föreningens höstmöte. Att vi ber om intresseanmälningar handlar bara om att underlätta styrelsens arbete att sondera fram en styrelse till höstmötet, d.v.s. att säkerställa att det på höstmötet finns tillräckligt med kandidater för att fylla minst alla behövliga platser i styrelsen. Höstmötet går av stapeln onsdag 7.12.2022 kl. 16.30 i utrymmet Rhodium i Aurum. En regelrätt möteskallelse med föredragning kommer ännu att gå ut, samt en anmälan till höstmötet för att kunna bjuda på traktering.

 

Styrelsen består av ordförande, samt 4-10 övriga styrelsemedlemmar och upp till 10 suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och inom sig (eller kallar utifrån) åtminstone en sekreterare och kassör (men det har varit kutymen att också utse andra poster). Årets styrelseuppsättning finns till påseende på föreningens webbsidor, sidan Förtroendevalda.

 

Den som är nyfiken på eller intresserad av att veta mer om styrelsearbetet får så klart gärna vara i kontakt med mig. Med detta förfarande hoppas jag på att vi får många intresserade så att vi kan ordna ett framgångsrikt höstmöte den 7 december! :)

 

 

Med vänlig hälsning,
Ken Snellman
Styrelseordförande
Personalföreningen vid Åbo Akademi r.f.