Utbildningschef Majlen Saarinen ställer upp för omval när Åbo Akademi väljer ny styrelse den 3 november 2020.

– Styrelsen är Åbo Akademis högsta beslutande organ, den beslutar om budget, strategin, större organisationsförändringar och mycket annat. Det här valet ska intressera alla vid akademin och jag hoppas att alla utnyttjar sin rätt att rösta.

Majlen Saarinen är den övriga personalens röst under pågående period i Åbo Akademis styrelse. Hon vill gärna fortsätta och ställer därför upp i valet av ny styrelse. Åbo Akademi väjer ny styrelse den 3 november 2020.

– Det är viktigt att alla personalgrupper har en röst i styrelsen. Den akademiska personalen har per automatik representation i styrelsen, men det har inte gruppen övrig personal. Därför är det viktigt att rösta, säger Saarinen.

Det är representanter för Personalföreningen vid Åbo Akademi (PfÅA) som har nominerat Saarinen och föreningen uppmanar sina medlemmar att rösta på henne, men Saarinen understryker att hon är en kandidat för hela den övriga personalen – och lite till.

– Styrelsearbetet är ett samarbete och kräver ständigt kompromisser. Vi diskuterar tills vi kommer fram till ett beslut. Med tanke på det här är det bra ju fler perspektiv man får in i ett beslut.

I sitt jobb som utbildningschef vid Öppna universitet (Öpu) kommer Saarinen i kontakt med alla utbildningar vid ÅA, hon har bred erfarenhet av personaladministration och har medarbetare både i Åbo och Vasa. Öpu är en del av Centret för livslångt lärande, CLL, där Saarinen är en del av den utvidgade ledningsgruppen och via CLL har hon också erfarenhet av projekthantering.

Utöver detta är Saarinen ordförande i ÅA:s arbetarskyddskommission.

Du har suttit en period i styrelsen, varför vill du fortsätta?

– Jag tycker om att vara med och påverka och jag har tyckt att styrelsearbetet är givande och intressant. Sedan är det ett faktum att den administrativa personalen, vid många universitet, i många hänseenden, är en förbisedd grupp. Vi behöver vara där och påminna om vår existens och föra fram vår synvinkel, säger Saarinen.

Vilka frågor eller utmaningar är aktuella under nästa styrelseperiod?

– Ekonomin. Det är ingen tvekan om saken. Hela landets ekonomi kommer att dyka, vilket förstås påverkar universitetens finansiering, både de statliga anslagen och möjligheter till extern finansiering. Det här är en fråga som kommer att genomsyra allt styrelsearbete, det påverkar vilka strategiska mål som sätts upp och vilka prioriteringar som görs.

Majlen Saarinen utomhus.

Utbildningschefen vid Öppna universitetet, Majlen Saarinen (f. 1962 i Oravais) ställer upp för omval för Åbo Akademis styrelse. Saarinen är PM med sociologi som huvudämne, inledde studierna i Vasa 1981 när Åbo Akademi startade den samhällsvetenskapliga utbildningen där, två år senare flyttade hon till Åbo och slutförde studierna där.

”Det är viktigt att alla personalgrupper har en röst i styrelsen. Den akademiska personalen har per automatik representation i styrelsen, men det har inte gruppen övrig personal. Därför är det viktigt att rösta.”

Därför röstar jag på Majlen

 • Fakta

  • Ny styrelse för Åbo Akademi väljs den 3 november 2020. Valet förrättas elektroniskt.
  • Du som jobbar vid ÅA har rätt att rösta! De röstberättigade indelas i två grupper:
   • professorer
   • forskare, lärare och övrig personal
  • Den nya styrelsen för Åbo Akademi väljs för perioden 1.1.2021–31.12.2022.
  • Styrelsen är akademins högsta beslutande organ, med uppgift bland annat att:
   • besluta om centrala mål och en strategi för Åbo Akademis verksamhet och ekonomi,
   • besluta om Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan, samt budget,
   • godkänna det avtal som Åbo Akademi ingår med Undervisnings- och kulturministeriet,
   • välja en rektor, på rektors förslag prorektorer och rektor i Vasa.
   • Mera information i Ledningsinstruktionen (pdf).
  • Styrelsen består av tio medlemmar: två ur professorskategorin, två ur kategorin forskare, lärare och övrig personal, två studerande (utses av studentkåren) samt fyra externa (utses av universitetskollegiet).
  • Nuvarande styrelsen 1.1.2018–31.12.2020.
  • Mera information om valet på adressen: www.abo.fi/val (ÅA-intrasida).